Кожа на вратата

  • Door Skin

    Кожа на вратата

    Кожите на вратите на ROCPLEX с около 80 чифта стил на калъп на наше разположение, ние можем да задоволим практически всички искания на клиентите по отношение на нормалните видове дърво и персонализираното оцветяване за нашите кожи на вратите ROCPLEX®.